Search This Blog

Sunday, October 28, 2007

车站

火车已经到车站
阮的心头渐渐重
看人欢喜来接亲人
阮是伤心来相送
无情的喇叭声音声声弹
月台边依依难舍心所爱的人
火车已经过车站
阮的目眶已经红
车窗内心爱的人
只有期待夜夜梦
火车已经到车站
阮的心头渐渐重
看人欢喜来接亲人
阮是伤心来相送
无情的喇叭声音声声弹
月台边依依难舍心所爱的人
火车已经过车站
阮的目眶已经红
车窗内心爱的人
只有期待夜夜梦
无情的喇叭声音声声弹
月台边依依难舍心所爱的人
火车已经过车站
阮的目眶已经红
车窗内心爱的人
只有期待夜夜梦

No comments:

Amazon Gift Cards!

Thanks for viewing!

Copyright © 2008 nemesisv.blogspot.com, All rights reserved.